Menu pro mobil
Ostatní | Stromy | Zajímavosti

Stromolezecký slovník

6. 1. 2016

Slyšeli jste někdy slovo pinoha, houseník, tlakovka? Pokud ne, zde se dozvíte významy některých slov, která stromolezci běžně používají.

Pinoha je pilka na násadě, většinou teleskopická. Slouží k řezu větví, kam není možné se lezecky dostat, nebo například k instalaci lana do spodní části koruny, pokud má na sobě hák na zavěšení. Tohoto háku lze šikovně využít při odložení pinohy, pokud jí zrovna není potřeba.

Houseník jsou nůžky na násadě, využívané často při výchovných řezech mladých stromků.

tlaková vidlice na mladé lípě

Tlakovka, odborně tlaková vidlice, je termín pro typ větvení ve tvaru písmene „v“. Nastává v případě, že dvě větve rostou navzájem k sobě v ostrém úhlu. Jejich borka (lidově nepřesné pojmenování je kůra) nesrůstá každý rok do sebe, toto větvení je tudíž nestabilní a se může časem vylomit. Pokud je v mládí proveden výchovný řez, kdy je jedna z větví potlačena, může být levným způsobem, šetrně  a zavčas proveden zákrok, který eliminuje vznik tohoto defektu.

Kodominantní větvení jsou větve, které rostou a tloustnou stejně rychle a navzájem si konkurují a soupeří o to, která větev bude terminálem. Ve většině případů je kodominantní větvení zároveň tlakové.

Terminál je výhon, který na stromě roste nejvýše. Prostřednictvím rostlinných hormonů řídí růst celého stromu. Odstranění terminálního pupenu se v neopodstatnělých případech bere jako hrubá technologická chyba, protože nastane ve stromě hormonální nerovnováha a zmatek. Strom se snaží obnovit odstraněný terminál a větve začínají růst svisle. Nejčasteji se terminál chybně odřezává při nespávně provedeném srovnávacím (komparativním) po výsadbě nebo výchovném řezu na mladých stromcích.

Sedák, nebo také sedací postroj,  je součást vybavení vedená podle vyhlášky o práci ve výškách a nad volnou hloubkou jako osobní ochranný pracovní prostředek, musí tedy splňovat veškeré pracovní normy a bezpečnostní nařízení. Je mohutnější a pohodlnější než sportovní sedáky na lezení po skalách a je uzpůsoben k nesení pracovního materiálu, jako třeba karabin, kmenové smyčky, ručních pilek, motorové pily, atp.

Kmenovka je jinak kmenová smyčka, která slouží jako druhé jištění při práci. Je to často několi metrů dlouhé lano, díky kterému je možno se polohovat díky blokantům nebo prusíkům (viz.blokanty a prusíky) Může být i z ocelového drátu potaženého umělým opletem a poté slouží při rizikovém kácení jako bezpečnější jištění odolnější vůči náhodnému proříznutí motorovou pilou.

Blokant je mechanická pomůcka sloužící k výstupu, sestupu nebo práci na laně. Jako příklady jsou blokant typu jumar (výslovnost zhruba“džímar“).

Prusík je samosvěrný uzel při zatížení, zatímco při uvolnění je posuvný. Je to slabší lano několikrát omotané či různě překřížené okolo silnějšího lana. Funguje na principu tření.

Prusíkovy uzly na pracovním laně a kmenové smyčce

Cambium saver (výslovnost kambium sejvr) ve volném českém překladu chránič kambia, je většinou textilní popruh, který má dvě oka různých velikostí. Tento popruh se umístí do vybraného větvení a jeho oky prochází pracovní lano. Místo aby lano procházelo tímto větvěním a třením poškozovalo živá pletiva stromu, prochází oky a třením nezpůsobuje žádné škody na stromě. Zároveň nižší úroveň tření v ocelových nebo duralových ocích šetří lano, které se méně opotřebovává. Různé velikosti ok usnadňují sundání tohoto popruhu z koruny.

Nahazování je ve zkratce proces, kdy se na tenké lanko naváže odolný pytlík se závažím (o hmotnosti od  150 do 450 gramů) a rozkýváním se nahodí do vidlice na stromě, která by mohla být vhodná pro prvotní výstup do koruny. Pokud se nahazování podaří, pytlík je posléze spuštěn dolů a na lanko je navázáno výstupové lano, které se přetáhne přes nahozené větvení. Je možné použít speciální prak pro vystřelení pytlíku se závažím do koruny.

Bezpečák je slangově typ řezu, dle Standardu řezu stromů řez bezpečnostní se zkratkou RB. Patří do skupiny udržovacích řezů, jeho úkolem je vyřešit pouze aktuální bezpečnost a odstraňují se větve suché, nalomené, visící, poškozené.