Menu pro mobil

Nabízím odborné arboristické služby a profesionální servis týkající se stromů převážně v Brně, Praze a Teplicích včetně širokého okolí (Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj), po domluvě i po celé ČR pro soukromé osoby, firmy i obce.

  • ořezy stromů podle Standardu řezu stromů (odborné způsoby řezů podle doporučených, oficiálně schválených pravidel, která jsou zde ke stažení)
  • rizikové kácení (v omezených prostorách, kde nelze kácet běžným způsobem, např. u domů, el. vedení, na hřbitovech, v ulicích, v zahradách)
  • řez keřů a ovocných stromů (údržba živých plotů; řezy ovocných stromů v soukromých zahradách, zahrádkářských koloniích i produkčních sadech)
  • výsadba stromů a povýsadbová péče (zajištění a příprava sadebního materiálu, výsadby a následná povýsadbová péče v podobě zálivky a výchovných řezů)
  • likvidace náletových a invazivních dřevin a kosení zarostlých pozemků (kosení i obtížně přístupných nebo zpustlých pozemků silným křovinořezem, detekce a likvidace invazivních dřevin)
  • kompletní likvidace bioodpaduzajištění úplné nebo částečné likvidace  – listí, větve, kmeny, pařezy, kořeny
  • instalace bezpečnostních vazeb (zajištění provozně nebezpečných částí stromu, které je nutné stabilizovat)
  • odborné posudky a hodnocení stavu stromů (posuzování zdravotního stavu, fyziologické vitality a případných rizik)
  • dendrologické průzkumy a inventarizace (určování druhů, měření parametrů, soupis dřevin a návrhy ošetření např. pro obce nebo správy parků či hřbitovů)
 • arboristické poradenství a konzultace (pomoc s žádostí o povolení ke kácení, základní právní poradenství ohledně stromů,  určování dřevokazných hub, všeobecné informace a zajímavosti o dřevinách, návrhy na ošetření a údržbu stromů)

Pojištění odpovědnosti za škodu až do výše 5 mil. je samozřejmostí.