Menu pro mobil
Legislativa | Ovocné stromy | Stromy

Kácení stromů a legislativa

23. 12. 2015

Kácení stromů se může zdát jako jednoduchá věc. Vezme se motorová pila, pokácíme strom, nebo si na to někoho zavoláme. Ale vidí to i naše platná legislativa takto jednoduše? Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování kácení (a její změna, vyhláška č.222/2014 Sb.) nám říká, že například nesmíme pokácet strom, který ve výšce 130 cm má změřený obvod (nikoli průměr!) větší než 80 cm. V praxi to znamená, že pokud chceme pokácet strom, nejprve musíme změřit jeho obvod (třeba krejčovským metrem nebo pásmem) ve výšce 130 cm a pokud tam má méně než 80 cm, bez ohlašování ho klidně můžeme nechat pokácet. Bez ohlašování můžeme také pokácet dřeviny jakékoli velikosti, pokud rostou na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin, a také ovocné dřeviny, které zas rostou na pozemku vedeném v katastru jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití jako zeleň. Tedy smrk na vlastní zahradě o obvodu 82 cm nesmím pokácet bez povolení, zatímco hrušeň na zahradě (vedené v katastu jako zahrada ) o obvodu 94 cm můžu pokácet i bez povolení. Pokud ovšem tato stejná hrušeň bude stát na pozemku vedeném v katastru nemovitostí například jako trvalý travní porost, o povolení musím žádat.     (článek bude brzy doplněn o další údaje)